1. آدرس مهمانسرای دانشگاه
آدرس مهمانسرای دانشگاه برای اسکان اساتید و دانشجویان
2. راهنمای مسیرهای دانشگاه
3. راهنمای ثبت نام مالی در کنفرانس
4. شرکت گاز استان خراسان شمالی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.
5. شرکت ملی پخش فرایندهای نفتی ایران منطقه خراسان شمالی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.
6. مرکز مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز
7. شرکت ملی پتروشیمی-دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.
8. حمایت شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد(خانگیران)
9. اداره استاندارد خراسان شمالی به جمع حامیان اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی پیوست.
10. مقالات برتر در مجله Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology به چاپ خواهند رسید
11. چاپ مقالات برتر در مجله Gas Processing
12. چاپ مقالات برتر در مجله پژوهش نفت
13. اولین جلسه شورای سیاستگذاری داخلی
14. ثبت اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، در کنفرانس یاب
15. چاپ مقالات برتر در مجله Journal of gas Technology
16. امکان ارسال مقاله به زبان فارسی و انگلیسی
17. پایگاه اطلاعات علمی Civilica به جمع حامیان همایش پیوست.